Volledigheid opbrengstverantwoording

De volledigheid opbrengstverantwoording kan op vijf verschillende manieren beheerst worden binnen een organisatie. Afhankelijk van de typologie zijn één of meerdere van deze methodes relevant voor een organisatie.

Volledigheid opbrengstverantwoording

Een organisatie genereert meestal inkomsten en hebben in veel gevallen de doelstelling om winst te behalen. De winst komt tot stand door de omzet te verminderen met de kosten. Een ander woord voor de omzet is ook wel  de “opbrengst”. Jaarlijks stellen de bedrijven een jaarrekening op waar de opbrengsten in worden vermeld (verantwoord). Voor een eigenaar of directeur van een bedrijf is het van belang dat de opbrengsten “volledig” worden verantwoord. Als eigenaar of directeur wil je immers zoveel mogelijk winst maken.

Doordat je als eigenaar niet altijd en overal in het bedrijf aanwezig kan zijn is het van belang om controle uit te voeren op de volledigheid opbrengstverantwoording. Een eigenaar van een organisatie kan daarnaast om vast te stellen dat de intern beheersing toereikend is een accountant inschakelen om de volledigheid opbrengst verantwoording vast te stellen (en uiteraard de werking van de interne beheersing).

 

volledigheid van de opbrengstenverantwoording

Randvoorwaarden de volledigheid opbrengstverantwoording

Om de volledigheid van de opbrengsten verantwoording te kunnen vaststellen, zijn er randvoorwaarden noodzakelijk binnen een organisatie. Er dienen reeds maatregelen getroffen te zijn om überhaupt de volledigheid van de opbrengsten te kunnen vaststellen. Dit belangrijkste randvoorwaarden van de AO/IB (administratie organisatie / interne beheersing) zijn:

 1. Controletechnische functiescheiding
 2. Betrouwbare primaire registraties
 3. Autorisaties

Er dienen voldoende medewerkers betrokken te zijn binnen de processen van de organisatie. Deze medewerkers verrichten bepaalde taken binnen de verschillende processen binnen de organisatie. Bijvoorbeeld bij het verkoopproces zijn er verschillende medewerkers betrokken 1) medewerker verkoopafdeling 2) medewerker magazijn 3) medewerker facturatie. Er is hierdoor sprake van controletechnische functiescheiding (ad1) Deze medewerkers zullen bij het uitvoeren van hun taak bepaalde registraties maken in de administratie (zie ad2) en deze medewerkers zullen bepaalde verplichtingen aangaan en dit autoriseren (zie ad3).

Dit is een relatief beknopte omschrijving van de randvoorwaarden binnen een organisatie. Dit dient alleen ter illustratie dat niet bij alle organisaties de volledigheid van de opbrengsten verantwoording met voldoende zekerheid is vast te stellen!

Methodes om de volledigheid opbrengstverantwoording vast te stellen

Om binnen een organisatie vast te stellen of de omzet volledig is verantwoord zijn er methodes om hier een controle op uit te voeren. De methode die toegepast wordt is afhankelijk van de “typologie” van een organisatie. Een bekend model van typologieën is het typologiemodel van Starreveld. De belangrijkste typologieën volgens Starreveld zijn:

 • Handelsonderneming
 • Productieonderneming
 • Dienstverlenende ondernemingen
 • Agrarische bedrijven

De typologieën zijn ook weer onder te verdelen naar subcategorieën. Binnen productie kun je bijvoorbeeld onderscheid maken tussen massa productie en stukproductie. Deze verdere uitsplitsing van een typologie is op hoofdlijnen niet relevant om de volledigheid van de opbrengsten verder uit te leggen.

De vijf methodes waarmee de volledigheid van de opbrengsten verantwoording gecontroleerd kan worden zijn:

 1. Waardekringloopmodel (geld- goederenbeweging)
 2. Capaciteitsbeweging
 3. Contractcreatieregister
 4. Urenbeweging
 5. Inlichtingen derden

In veel gevallen zijn één van de vijf bovenstaande voldoende om voor één organisatie de volledigheid van de opbrengsten verantwoording te kunnen vaststellen. Dit hoeft niet altijd zo te zijn! Een organisatie kan verschillende opbrengsten stromen genereren, waardoor meerdere methodes toegepast moeten worden.

Het is dus van belang om eerst de organisatie te analyseren en alle opbrengsten stromen van elkaar te onderscheiden.

Keywords: Volledigheid van de opbrengstenverantwoording