Volgordecriterium

De afnemende mogelijkheid om de controle op de volledigheid van de opbrengstverantwoording te baseren op het rationeel verband tussen opgeofferde en verkregen zaken (geld-/ goederenbeweging)

Geldgoederenbeweging typologie Starreveld

Dit betekent dat je door het invullen van deze verbandscontrole precies zou moeten kunnen vaststellen hoeveel producten er verkocht zijn in aantallen. Er zijn ook verstoringen die hier meespelen. Denk aan diefstal, bederf of breuk. Deze verbandscontrole vindt je ook aan de bovenkant van de geld goederenbeweging (inkopen – goederen – verkopen).

Volgordecriterium

Bij een dienstverlenende bedrijf zoals een café is de relatie tussen de ingekochte goederen en de verkochte goederen in mindere mate te leggen. Hierdoor is de volledigheid verantwoorde opbrengsten lastiger vast te stellen en zijn er aanvullende beheersmaatregelen noodzakelijk om de volledigheid van de opbrengsten te waarborgen. Binnen een café bedrijf zou je bijvoorbeeld oogtoezicht door een filiaalleider kunnen toepassen op de plek waar de kassa gebruikt wordt door de medewerker(s).