Veel gestelde vragen

Inhoudsopgave pagina

Hieronder vind je de veel gestelde vragen. Staat de vraag er niet tussen en kun je de informatie niet vinden op de website. Stel dan je vraag via het contactformulier.

Wat is een typologie?

Wat is een typologie?

In de praktijk komen vele verschillende organisaties voor met verschillende kenmerken. Deze variëteit kan worden teruggebracht tot een aantal grondtypen en is derhalve vereenvoudigd. Deze grondtypen zijn de referentiemodellen die per organisatie nog op specifieke omgevingsfactoren zal moeten worden aangepast. Deze grondtypen worden in een typologie door middel van systematisch en onderscheidende kenmerken verdeeld. Op basis van het indelingscriterium zijn er verschillen typologieën mogelijk.

 

Voorbeelden van typologieën volgens Starreveld:

Handelsbedrijven

Industriële bedrijven

Agrarische en extractieve bedrijven

Dienstverleningsbedrijven

Financiële instellingen

Overheidsinstellingen

 

Lees meer over het typologiemodel van Starreveld op deze pagina. Je vindt hier uitgebreidere informatie over wat hiervoor is beschreven.

 

typologie
Typologiemodel Starreveld

 

Wat is een contractenregister?

Creatieregister of contractenregister

Een contractenregister of creatieregister is een bestand (binnen een pakket of hardcopy) waarin door beschikkende functie aangegane verplichtingen worden geregistreerd, dit met als doel 1) inzicht te verschaffen in de totale aangegane verplichtingen van de organisatie 2) voorkomen dat er onrechtmatige verplichtingen worden aangegaan (door onbevoegde functionarissen).
Lees meer over het contractenregister

 

Keyword: creatieregister

Wat is het volgorde criterium van Starreveld?

Wat is het volgorde criterium van Starreveld?

Het doel van het typologie model van Starreveld is het terugbrengen van grote verscheidenheid van organisatie tot een aantal “basis” typen.

Dit terugbrengen van het aantal typen, is relevant voor de inrichting van de administratie organisatie en interne beheersing (AO/IB). Een breder begrip betreft de bestuurlijke informatieverzorging (BIV), het is echter de vraag of het typologie model Starreveld het bredere begrip BIV volledig ondersteunt (de meningen verschillen hierover).

Soortcriterium (indelingscriterium)

Aard van de bedrijfsactiviteiten en is relevant voor de waarborging van de volledigheid van de opbrengsten verantwoording.

Volgorde criterium

De afnemende mogelijkheid om de controle op de volledigheid van de opbrengstenverantwoording te baseren op het rationeel verband tussen opgeofferde en verkregen zaken (geld-/ goederenbeweging).

In feite zijn het soortcriterium en volgorde criterium aan elkaar verbonden termen. Je analyseert een organisatie en doorloopt het Starreveld schema:

Stap 1:

 • Huishoudens die voor de marktproduceren
 • Huis houdens die niet voor de markt produceren

Stap 2:  ( we nemen aan dat uitkomst stap 1 = Huishoudens die voor de marktproduceren)

 • bedrijven met een overwegende doorstroming van eigen goederen
 • bedrijven zonder een overwegende doorstroming van eigen goederen

Stap 3:  ( we nemen aan de uitkomst stap 2 = bedrijven met een overwegende doorstroming van eigen goederen)

 • Bedrijven zonder een technisch omzettingsproces
 • Bedrijven met een technisch omzettingsproces
 • Agrarisch

Stap 4: (we nemen aan de uitkomst stap 3 = Bedrijven zonder een technisch omzettingsproces)

 • Handelsbedrijven die in hoofdzaak op rekening leveren
 • Handelsbedrijven die in hoofdzaak tegen contante betaling leveren

Conclusie van een organisatie is dat er sprake is van een:

Handelsbedrijven die in hoofdzaak op rekening leveren

Met andere woorden op basis van het volgordecriterium is dit de eerste typologie binnen het Starreveld model. Er is daarom ook een sterk verband tussen opgeofferde en verkregen waarden, waardoor er relatief veel zekerheid mogelijk is inzake de volledigheid van de opbrengstenverantwoording.

 

Keyword: Wat is het volgorde criterium van Starreveld?

Wat is het indelingscriterium Starreveld?

Wat is het indelingscriterium Starreveld?

Het doel van het typologie model van Starreveld is het terugbrengen van grote verscheidenheid van organisatie tot een aantal “basis” typen.

Dit terugbrengen van het aantal typen, is relevant voor de inrichting van de administratie organisatie en interne beheersing (AO/IB). Een breder begrip betreft de bestuurlijke informatieverzorging (BIV), het is echter de vraag of het typologie model Starreveld het bredere begrip BIV volledig ondersteunt (de meningen verschillen hierover).

Soortcriterium (indelingscriterium Starreveld)

Aard van de bedrijfsactiviteiten en is relevant voor de waarborging van de volledigheid van de opbrengsten verantwoording.

Volgorde criterium

De afnemende mogelijkheid om de controle op de volledigheid van de opbrengstverantwoording te baseren op het rationeel verband tussen opgeofferde en verkregen zaken (geld-/ goederenbeweging).

In feite zijn het soortcriterium en volgorde criterium aan elkaar verbonden termen. Je analyseert een organisatie en doorloopt het Starreveld schema:

Stap 1:

Stap 2:  ( we nemen aan dat uitkomst stap 1 = Huishoudens die voor de marktproduceren)

 • bedrijven met een overwegende doorstroming van eigen goederen
 • bedrijven zonder een overwegende doorstroming van eigen goederen

Stap 3:  ( we nemen aan de uitkomst stap 2 = bedrijven met een overwegende doorstroming van eigen goederen)

 • Bedrijven zonder een technisch omzettingsproces
 • Bedrijven met een technisch omzettingsproces
 • Agrarisch

Stap 4: (we nemen aan de uitkomst stap 3 = Bedrijven zonder een technisch omzettingsproces)

 • Handelsbedrijven die in hoofdzaak op rekening leveren
 • Handelsbedrijven die in hoofdzaak tegen contante betaling leveren

Conclusie van een organisatie is dat er sprake is van een:

Handelsbedrijven die in hoofdzaak op rekening leveren

Met andere woorden op basis van het volgordecriterium is dit de eerste typologie binnen het Starreveld model. Er is daarom ook een sterk verband tussen opgeofferde en verkregen waarden, waardoor er relatief veel zekerheid mogelijk is inzake de volledigheid van de opbrengstenverantwoording.

 

Keyword: Wat is het indelingscriterium Starreveld?

Wat is het soortcriterium Starreveld?

Wat is het soortcriterium Starreveld?

Het doel van het typologie model van Starreveld is het terugbrengen van grote verscheidenheid van organisatie tot een aantal “basis” typen.

Dit terugbrengen van het aantal typen, is relevant voor de inrichting van de administratie organisatie en interne beheersing (AO/IB). Een breder begrip betreft de bestuurlijke informatieverzorging (BIV), het is echter de vraag of het typologie model Starreveld het bredere begrip BIV volledig ondersteunt (de meningen verschillen hierover).

Soortcriterium  Starreveld (indelingscriterium)

Aard van de bedrijfsactiviteiten en is relevant voor de waarborging van de volledigheid van de opbrengsten verantwoording.

Volgorde criterium Starreveld

De afnemende mogelijkheid om de controle op de volledigheid van de opbrengstverantwoording te baseren op het rationeel verband tussen opgeofferde en verkregen zaken (geld-/ goederenbeweging).

In feite zijn het soortcriterium en volgorde criterium aan elkaar verbonden termen. Je analyseert een organisatie en doorloopt het Starreveld schema:

Stap 1:

Stap 2:  ( we nemen aan dat uitkomst stap 1 = Huishoudens die voor de marktproduceren)

 • bedrijven met een overwegende doorstroming van eigen goederen
 • bedrijven zonder een overwegende doorstroming van eigen goederen

Stap 3:  ( we nemen aan de uitkomst stap 2 = bedrijven met een overwegende doorstroming van eigen goederen)

 • Bedrijven zonder een technisch omzettingsproces
 • Bedrijven met een technisch omzettingsproces
 • Agrarisch

Stap 4: (we nemen aan de uitkomst stap 3 = Bedrijven zonder een technisch omzettingsproces)

 • Handelsbedrijven die in hoofdzaak op rekening leveren
 • Handelsbedrijven die in hoofdzaak tegen contante betaling leveren

Conclusie van een organisatie is dat er sprake is van een:

Handelsbedrijven die in hoofdzaak op rekening leveren

Met andere woorden op basis van het volgordecriterium is dit de eerste typologie binnen het Starreveld model. Er is daarom ook een sterk verband tussen opgeofferde en verkregen waarden, waardoor er relatief veel zekerheid mogelijk is inzake de volledigheid van de opbrengstenverantwoording.

 

 

Keyword: Wat is het soortcriterium Starreveld?

 

Wat is een beta formule?

De beta formule is een verbandscontrole tussen toestand en gebeuren.

Begintoestand – eindtoestand = toename + afname

Rechts van het = teken is de SOLL-postitie.

 

Een voorbeeld van de beta formule is:

Beginvoorraad + inkopen – eindvoorraad = verkopen

Deze formule wordt ingevuld in aantallen. Dit werkt dus als volgt:

De beginvoorraad kun je op 1 januari tellen. De eindvoorraad kun je op 31 december tellen. De inkopen tussen 1 januari en 31 december blijken uit registratie in de organisatie (inkoopbestand, magazijnontvangst bestand, inkoopfacturen = three-way-match). Uit deze drie informatie bronnen volgt dus de SOLL-positie verkopen. Door de SOLL-positie te vergelijken met de IST-positie –> werkelijk verantwoorde verkopen in aantallen, kun je nagaan of de verantwoorden opbrengsten (in aantallen) volledig zijn.

Verschillen dienen verklaard te worden!

Andere beta formules

Goederen:

Beginvoorraad + inkopen – eindvoorraad = verkopen (zie voorbeeld hierboven)

Crediteuren:

Eindsaldo + betalingen – beginsaldo = inkopen in aantallen * inkoopprijzen

Liquide middelen:

Beginsaldo + ontvangsten – eindsaldo = betalingen

Debiteuren:

Beginsaldo + verkopen in aantallen * verkoopprijs – eindsaldo = ontvangsten

De bovenstaande vier formules zijn relevant voor de geld- goederenbeweging

 

Keyword: Wat is een beta formule?

Wat is een IST-positie?

Binnen de bestuurlijke informatieverzorging of administratieve organisatie komt vaak terug de IST-positie en de SOLL-positie. Dit wordt ook beschreven als de soll situatie en ist situatie.

SOLL situatie

De SOLL-positie is de “situatie” zoals die verwacht is op basis van informatie wat voort komt uit andere bronnen. In de praktijk wordt de verwachting opgebouwd op basis van andere stromen.

IST situatie

De IST-positie is de “situatie” zoals die werkelijk is.

Voorbeeld:

IST-positie
De salariskosten zijn in 2014 € 100.000,-
FTE 2014 = 100
FTE 2015 = 120
Er zijn verder geen relevante factoren die wijzigen (bijvoorbeeld salarisverhogingen).

SOLL-positie
De soll-positie wordt bepaald door de IST van 2014 te vermenigvuldigen met de toename van het aantal FTE. In dit voorbeeld nemen de FTE’s met 20% toe.
Dus de salariskosten zullen naar verwachting toenemen met 20% = € 100.000,- * 1,2 = € 120.000,-

De SOLL-positie in 2015 zal naar wachting uitkomen op € 120.000,-.

Als in werkelijkheid de IST-positie € 130.000,- is, dan zal verder geanalyseerd kunnen worden wat het verschil van € 10.000,- veroorzaakt ( IST € 130.000 – SOLL € 120.000 = verschil € 10.000).

De nadruk wordt gelegd op kunnen, analyseren zal op basis van kosten baten afweging worden gedaan. Een verschil van € 10,- zal niet verder uitgezocht worden en een verschil € 10.000,- wel. De tijd (en dus geld) die het kost om de € 10,- verschil uit te zoeken zal meer kosten dan het uiteindelijk oplevert (maximaal kan het dus € 10,- opleveren aangezien dit het verschil is). Als één medewerker 15 minuten werk heeft aan het uitzoeken kosten dit al minimaal € 10,- aan salaris.

Keyword: IST situatie

 

Wat is een SOLL-positie?

Binnen de bestuurlijke informatieverzorging of administratieve organisatie komt vaak terug de IST-positie en de SOLL-positie. Dit wordt ook beschreven als de soll situatie en ist situatie.

SOLL situatie

De SOLL-positie is de “situatie” zoals die verwacht is op basis van informatie wat voort komt uit andere bronnen. In de praktijk wordt de verwachting opgebouwd op basis van andere stromen.

IST situatie

De IST-positie is de “situatie” zoals die werkelijk is.

Voorbeeld:

IST-positie
De salariskosten zijn in 2014 € 100.000,-
FTE 2014 = 100
FTE 2015 = 120
Er zijn verder geen relevante factoren die wijzigen (bijvoorbeeld salarisverhogingen).

SOLL-positie
De soll-positie wordt bepaald door de IST van 2014 te vermenigvuldigen met de toename van het aantal FTE. In dit voorbeeld nemen de FTE’s met 20% toe.
Dus de salariskosten zullen naar verwachting toenemen met 20% = € 100.000,- * 1,2 = € 120.000,-

De SOLL-positie in 2015 zal naar wachting uitkomen op € 120.000,-.

Als in werkelijkheid de IST-positie € 130.000,- is, dan zal verder geanalyseerd kunnen worden wat het verschil van € 10.000,- veroorzaakt ( IST € 130.000 – SOLL € 120.000 = verschil € 10.000).

De nadruk wordt gelegd op kunnen, analyseren zal op basis van kosten baten afweging worden gedaan. Een verschil van € 10,- zal niet verder uitgezocht worden en een verschil € 10.000,- wel. De tijd (en dus geld) die het kost om de € 10,- verschil uit te zoeken zal meer kosten dan het uiteindelijk oplevert (maximaal kan het dus € 10,- opleveren aangezien dit het verschil is). Als één medewerker 15 minuten werk heeft aan het uitzoeken kosten dit al minimaal € 10,- aan salaris.

 

Keyword: SOLL situatie

Wat is Ex post?

Ex ante of ex post

Oordeelsvorming vooraf = Ex ante

Oordeelsvorming achteraf = Ex post

Ex post is Latijn voor “achteraf”. Oordeelvorming achteraf is gericht op:

 • Verrichten van controle
 • Ervaringscijfers uitbreiden ten behoeve van de toekomstige beslissingen

 

Lees verder

 

 

Wat is een beslissing?

Een beslissing wordt genomen op basis van meetbare en onmeetbare criteria. Er wordt bij een beslissing in feite een afweging gemaakt tussen alternatieven.

Wat is Ex ante?

Ex ante of Ex post

Oordeelsvorming vooraf = Ex ante

Oordeelsvorming achteraf = Ex post

Ex ante is Latijn voor van tevoren. Oordeelsvorming vooraf is gericht op doelmatige beslissingen. Denk hierbij om doelstellingen, procedures, werkwijzes, functies etcetera.

 

 

Wat is oordeelsvorming?

Oordeelsvorming is het vormen van een mening (oordeel) op basis van feitenkennis en interpretatie

Feitenkennis = Rechtstreekse waarneming op gebeurtenissen in het verleden of heden. Ook door het ontvangen van gegevens is er sprake van kennis vergaring.

Interpretatie = Dit betekent dat er een verband wordt gelegd tussen een gebeurtenis en de oorzaak. Mogelijk is er een direct causaal verband of is er sprake van correlatieve verbanden waardoor dit toepasbaar is op volgende (toekomstige) gebeurtenissen.

Oordeelsvorming vooraf = Ex ante

Oordeelsvorming achteraf = Ex post

Wat is kwaliteit?

Een definitie van kwaliteit is: het geheel van eigenschappen van een object, waarbij een object een ding, activiteit, persoon of concept kan zijn. (bron: Wikipedia)

Hier voegen wij aan toe dat  de informatieverzorging gericht is op een dienst of product.

 

Lees meer over het begrip kwaliteit en de bestuurlijke informatieverzorging.

 

Wat is een probabilistisch systeem?

Probabilistisch systeem

Bij een deterministisch systeem zijn de uitkomsten volledig voorspelbaar er is sprake van een eenvoudig systeem. Bij een probabilistisch systeem zijn onbekende en niet-beheerste factoren tevens relevant voor de uikomsten (toeval). Dit systeem zal een waarschijnlijkheidsoordeel als uitkomst geven.

 

Keyword: Probabilistisch systeem

Wat is een deterministisch systeem?

Deterministisch systeem

Bij een deterministisch systeem zijn de uitkomsten volledig voorspelbaar er is sprake van een eenvoudig systeem. Bij een probabilistisch systeem zijn onbekende en niet-beheerste factoren tevens relevant voor de uikomsten (toeval). Dit systeem zal een waarschijnlijkheidsoordeel als uitkomst geven.

 

Keyword: Deterministisch systeem

 

Wat is een dynamisch systeem?

Dynamisch systeem

Bij een statisch systeem zijn de relaties tussen de eenheden en de structuur aan geen verandering onderhevig.

Bij een dynamisch systeem wordt de invoer getransformeerd tot uitvoer, dit betekent dat de ingevoerde gegevens worden omgezet naar de te verstrekken informatie.

Lees meer over bestuurlijke informatievoorzieningssystemen

 

Keyword: dynamisch systeem

Wat is een statisch systeem?

Statisch systeem

Bij een statisch systeem zijn de relaties tussen de eenheden en de structuur aan geen verandering onderhevig.

Bij een dynamisch systeem wordt de invoer getransformeerd tot uitvoer, dit betekent dat de ingevoerde gegevens worden omgezet naar de te verstrekken informatie.

 

Lees meer over bestuurlijke informatievoorzieningssystemen

 

Wat betekent besturen-in-ruimere-zin?

Besturen-in-ruimere-zin

Het besturen-in-engere-zin betekent dat “het nemen van beslissingen in de zin van het doen van een keuze uit meerdere alternatieven”.

Het besturen-in-ruimere-zin betekent dat “het kenbaar maken van besluiten, het organiseren van de uitvoering en het beheersen”.

 

Keyword: Besturen-in-ruimere-zin

Wat betekent besturen-in-engere-zin?

Besturen-in-engere-zin

Het besturen-in-engere-zin betekent dat “het nemen van beslissingen in de zin van het doen van een keuze uit meerdere alternatieven”.

Het besturen-in-ruimere-zin betekent dat “het kenbaar maken van besluiten, het organiseren van de uitvoering en het beheersen”.

 

Keyword: besturen-in-engere-zin

Wat is de definitie van bestuurlijke informatieverzorging?

Definitie bestuurlijke informatieverzorging

Wat is de definitie bestuurlijke informatieverzorging?

Alle activiteiten met betrekking tot het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen-in-engere-zin (keuze uit alternatieven), het doen functioneren en het beheersen van een huishouding, en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

 

Lees meer over bestuurlijke informatieverzorging

 

Wat betekent besturen of bestuurlijke?

besturen bestuurlijke

De term besturen kan worden beschreven als “doen functioneren”. Het bestuurlijke heeft betrekking op het doen functioneren van organisaties, ook wel als huishouding  te beschrijven.

Besturen is het nemen van beslissingen die betrekking (kunnen) hebben op doelstellingen, middelen en procedures binnen huishoudingen.

Lees meer over het begrip bestuurlijke

 

Wat is informatie?

De termen informatie en gegevens worden in de praktijk wel eens door elkaar gehaald. Gegevens hebben in feite geen betekenis, omdat er niet per definitie een waarde is voor iemand. Er is pas sprake van informatie voor iemand (ontvanger), als het nieuw en relevant is. Met andere woorden, de ontvanger veranderd iets in zijn bewustzijn en kennisbeeld.

Lees meer over het begrip informatie

 

Wat is een huishouding?

Wat is een huishouding?

Een huishouding is een samenwerkingsverband van mensen, procedures en middelen om bepaalde gemeenschappelijke doelen te realiseren.

Wat is bestuurlijke informatieverzorging?

Veel gebruikte begrippen van bestuurlijke informatieverzorging (BIV) zijn ook wel bestuurlijke informatievoorziening, administratieve organisatie, interne beheersing, interne controle. Er is formeel gesproken wel verschil tussen enkele van deze begrippen, echter hebben de begrippen wel een sterke overlap. Nu beperken wij ons tot de definitie van bestuurlijke informatieverzorging.

 

Definitie bestuurlijke informatieverzorging

Alle activiteiten van het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens. Deze gegevens zijn gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen-in-engere-zin (keuze van verschillende mogelijkheden). Daarnaast zijn de gegevens gericht op het functioneren en beheersen van de huishouding (organisatie) en het afleggen van de van verantwoording die hierbij relevant zijn.

Relevante vragen die gesteld worden

Het gaat om de volgende vragen binnen BIV.

Wat = Welke informatie (ex ante of ex post)

Wie = Welke taakverdeling (welke medewerker/functie verricht de taak)

Hoe = Welke werkwijze (bijvoorbeeld volgens richtlijnen van de directie)

Wanneer = Op welke moment wordt de taak uitgevoerd of vindt de registratie plaats

 

Raadpleeg de website voor uitgebreide informatie inzake het begrip van de bestuurlijke informatieverzorging.

 

Wat is controletechnische functiescheiding?

Controletechnische functiescheiding is vanuit het oogpunt van de controle dat er meerdere medewerkers betrokken zijn bij een proces. Dit heeft onder andere als doel om ervoor te zorgen dat één functionaris slechts een beperkt aantal schakels binnen een proces kan beïnvloeden. De tweede functionaris kan pas zijn schakels beïnvloeden (transacties registeren) indien de eerste functionaris zijn “taken” heeft uitgevoerd. Er is vaak een tegengesteld belang tussen twee functionarissen. Bijvoorbeeld: De inkoop wil zoveel mogelijk goederen ontvangsten registreren (registratie inkooporder), terwijl de magazijnmeester (die de ontvangst registreert) zo laag mogelijk aantallen verantwoorden. Eventuele verschillen zouden binnen het proces tot uitdrukking komen in een signaal waardoor er verklaard dient te worden waarom de inkooporder hoger ligt dan de werkelijke goederen ontvangst (Er kan bijvoorbeeld te weinig geleverd zijn).

Functiescheiding

Controletechnische functie scheiding kan verdeeld worden naar de volgende functies.

 • Beschikken
 • Uitvoeren
 • Bewaren
 • Registreren
 • Controleren

Lees meer over de controletechnische functiescheiding

 

Wat zijn bezettingsverschillen?
Bezettingsverschillen: Dit is het verschil tussen de normale productie (verwachting begin van de periode) en de werkelijke productie. Produceer je in werkelijkheid minder dan de normale productie dan is er sprake van onderbezetting. Dit betekent dat de vaste kosten minder dekking krijgen. Produceer je in werkelijkheid meer dan de normale productie dan is er sprake van overbezetting.

Bekijk hier meer over bezettingsverschillen.

Wat zijn prijsverschillen?
Een prijsverschil is een term binnen de productie. Een prijsverschil is het verschil tussen de gecalculeerde inkoopprijs (zoals verwacht aan het begin van de periode) en de werkelijk betaalde inkoopprijs.

Bekijk hier een rekenvoorbeeld van prijsverschillen

Wat zijn efficiency verschillen?
Een efficiency verschil is een hoeveelheidsverschil. Dit betekent dat het werkelijk verbruik verschilt met het norm verbruik (standaard hoeveelheid).

Formule efficiency verschil:

(SH – WH) x SP

SP = standaardprijs (gecalculeerde inkoopsprijs)
WH – werkelijke hoeveelheid
SH = standaard hoeveelheid (gecalculeerd verbruik productie)
Voorbeeld:

Werkelijke productie is 30.000 stuks
Werkelijke afzet is  28.000 stuks
Normale bezetting blijft 32.000 stuks
De voorgecalculeerde variabele kosten per eenheid bedragen:

 • Loonkosten 2,- per stuk
 • Grondstoffen 4,- per stuk (2 kg tegen 2 € per kg.)

Na de productie blijkt dat er werkelijk 62.000 kg grondstof is verbruikt tijdens het productieproces.

Standaard hoeveelheid = Sh = 30.000 x 2 kg = 60.000 kg
Werkelijke hoeveelheid = Wh = 62.000 kg
Standaardprijs = Sp = € 2,- (ingeschatte inkoopprijs begin van het jaar)

(Sh – Wh) x Sp

(60.000 – 62.000) x 2 = € 2.000 nadelig

In werkelijkheid was er meer KG nodig om de te produceren (er zijn 30.000 stuks geproduceerd). Voor de 30.000 stuks was 62.000 kg nodig. Vooraf was gecalculeerd 60.000 kg. Er is in werkelijk meer verbruikt dan vooraf berekend. Er is dus sprake van een negatief verschil.

De productiechef zal een verklaring moeten geven voor de afwijking. Ook kan het zijn dat de norm (standaardhoeveelheid) te laag is. Er is dan meer dan 2 KG nodig om één product te produceren. Bijvoorbeeld 2,1 kg. De norm kan dus bijgesteld worden.

Wat is afval?

Een productiebedrijf produceert producten. In dit productieproces worden grondstoffen en hulpstoffen gebruikt om het product te maken. Niet alle grondstoffen of hulpstoffen kunnen volledig gebruikt worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een stalen plaat op maat gesneden moet worden. In dit geval blijft er een restant over. Indien dit niet direct in het productie proces gebruikt kan worden spreekt men van afval. Afval kan ook nog een waarde vertegenwoordigen dus het is niet per definitie “waardeloos”. Van belang is dat het afval geregistreerd wordt om een goede analyse te maken van de fabricageresultaten.

Wat is uitval?

Een productiebedrijf produceert een product. Indien tijdens of na het productieproces blijkt dat een product niet voldoet aan de gestelde normen (kwaliteitseisen) dan kan het zijn dat dit product niet meer bruikbaar is of niet afgeleverd kan worden aan de afnemers. In dit geval zal dit product beschouwd worden als uitval. Uitval ontstaat dus veelal nadat er een kwaliteitskeuring heeft plaatsgevonden.

 

Wat zijn passieve productiemiddelen?

Passieve productiemiddelen zijn bijvoorbeeld de grondstoffen, hulpstoffen, halffabrikaten en gereed producten. Indien passieve productiemiddelen niet gebruikt worden is het mogelijk om in de volgende periode deze te gebruiken/verbruiken.

Lees meer over productiebedrijven.

Wat zijn actieve productiemiddelen?

Actieve productiemiddelen zijn arbeidskracht, machine kracht of andere duurzame productiemiddelen. Indien actieve productiemiddelen niet gebruikt worden is het niet mogelijk om deze in de volgende periode te gebruiken. De maximale capaciteit blijft immers gelijk. In de planning zal hier rekening mee gehouden moeten worden.

Lees meer over productiebedrijven.