Typologiemodel Starreveld

Het typologiemodel Starreveld is een overzicht dat is "bedacht" om de verschillende organisaties te rubriceren naar enkele grondtypen. In werkelijkheid zijn de organisatie zeer divers, waardoor het mogelijk is dat een organisatie binnen het typologiemodel van Starreveld onder meerdere typologieën kan worden ondergebracht. Het typologiemodel is daarom ook "maar" een hulpmiddel met als doel de betrouwbaarheid van de informatie te waarborgen. Het typologiemodel is te gebruiken door het indelingscriterium en de volgordecriterium toe te passen. Door een organisatie te analyseren kan men de kenmerken van de organisatie binnen het schema van Starreveld plaatsen (dus ook op meerdere plaatsen van het Starreveld schema). Hoe hoger een organisatie in het schema "past", des te groter is de relatie tussen de opgeofferde en verkregen waarden. Dit betekent dat de volledigheid van de opbrengstenverantwoording "eenvoudiger" te waarborgen is.

Typologiemodel Starreveld

Het model van Starreveld maakt gebruikt van een nummering om structuur aan te brengen in het schema. Op basis van deze nummering dient men een keuze te maken, waarin de organisatie het beste past. Dit betekent dus dat de onderstaande stappen doorlopen dienen te worden en bij iedere stap te analyseren en evalueren of de organisatie kenmerken heeft zoals beschreven in het Starreveldmodel.

Indelen van de organisatie in het typologiemodel Starreveld

De organisatie wordt ingedeeld op basis van criteria in het model van Starreveld. Dit betekent als eerste stap dat er wordt bepaald of de organisatie:

 • Voor de markt produceert (100)
 • Niet voor de markt produceert (200)

Vervolgens zal de verdeling verder gaan naar:

 • Bedrijven met een overwegende doorstroom van eigen goederen (110)
 • Bedrijven zonder een overwegende doorstroom van eigen goederen (120)

Vervolgens zal de keuze van typologie gemaakt worden:

 • Bedrijven zonder een technisch omzettingsproces = Handel (111)
 • Bedrijven met een technisch omzettingsproces = Industrieel (112)
 • Agrarisch of extractief (113)
 • Dienstverlenende bedrijven (121)
 • Financiële instellingen (122)

Deze typologieën kunnen weer verder onderverdeeld worden, naar specifieke kenmerken.

100 - Huishoudens die voor de markt produceren

111 - Bedrijven zonder een technisch omzettingsproces
 • 111.1 - Handelsbedrijven die in hoofdzaak op rekening leveren
 • 111.2 - Handelsbedrijven die in hoofdzaak tegen contante betaling leveren
112 - Bedrijven met een technisch omzettingsproces
 • 112.1 - Bedrijven met homogene massaproductie
 • 112.2 - Bedrijven met heterogene massaproductie
 • 112.3 - Bedrijven met seriestuk en stukproductie
113 - Agrarisch en extractieve bedrijven
121 - Dienstverleningsbedrijven
 • 121.1 - Bedrijven waarin nog een zekere goederenbeweging herkend kan worden
 • 121.2 - Bedrijven waarbij de dienstverlening bestaat uit of gepaard gaat met het beschikbaarstelling van ruimten.
 • 121.3 - Overige dienstverlening en beroepen
122 - Financiële instellingen
 • 122.1 - Verzekeringsbedrijven
 • 122.2 - Banken
 • 122.3 - Speciale financiële instellingen
 • 122.4 - Overige financiële instellingen

200 - Huishoudens die niet voor de markt produceren

210 - Overheidshuishoudingen

211 - Huishoudingen van privaatrechtelijke gemeenschappen

Hieronder is het Starreveld model schematisch weergegeven. Financiële instellingen en overheid zijn overigens niet opgenomen in dit overzicht. Indien een organisatie wordt ingedeeld in een typologie dan dient men dit schema van links naar rechts te doorlopen.

Typologiemodel Starreveld

Keywords: Typologiemodel Starreveld