Typologie dienstverlening

De typologie dienstverlening heeft andere aanknopingspunten dan handelsbedrijven of productiebedrijven. De belangrijkste reden hiervoor is dat er binnen de dienstverlening geen sprake is van een eigen goederenbeweging.

Er zijn verschillen groepen binnen de typologie dienstverlening te onderscheiden.

 1. Bedrijven met een doorstroming van goederen in eigendom van het bedrijf.
 2. Bedrijven met een doorstroming van goederen van derden.
 3. Bedrijven die via vast leidingen diensten, energie of stoffen leveren.
 4. Bedrijven van informatie of informatiediensten.
 5. Bedrijven met een specifieke reservering van de ruimten.
 6. Bedrijven waarbij geen specifieke reservering voor gebruik van ruimten plaatsvindt.
 7. Overige dienstverlening.

Deze groepen zijn in de praktijk niet altijd direct toewijsbaar aan een organisatie. Vaak zal er een combinatie van twee of meerdere groepen mogelijk zijn.

De belangrijkste informatiebehoefte binnen de dienstverlening zit in de beschikbare capaciteit. Dit is de kortere en langere termijn van de beschikbare capaciteit of bezettingsgraad. De bezettingsgraad is een belangrijke succesfactor voor het realiseren van de doelstellingen van de organisatie.

Waardekringloop typologie dienstverlening

De waardekringloop van de typologie dienstverlening ziet er anders uit dan bij de handelsbedrijven of productiebedrijven. In het schema hieronder is de bovenzijde van de waardekringloop opgenomen. Er zijn verschillende aanknopingspunten voor de volledigheid opbrengstverantwoording. Welk aanknopingspunt van toepassing is binnen een dienstverlenende organisatie is afhankelijk van het "soort" dienstverlenend bedrijf. Dit lees je in de volgende paragraaf van deze pagina.

typologie dienstverlening

Binnen de dienstverlening onderscheid je dus inkoop van goederen, werkeenheden duurzame productiemiddelen, werkeenheden arbeid of overige kosten. Enkele voorbeelden:

Goederen: Een cafébedrijf die eten en drinken inkoopt en verkoopt.
Werkeenheden duurzame productie goederen: Taxibedrijf waarbij de auto's de kilometerstanden kunnen bijhouden.
Werkeenheden arbeid: De advocaat die zijn uren per cliënt kan registreren.
Overige kosten: Een vastgoedbedrijf die een groot gebouw huurt en weer onderverhuurt.

Soorten binnen typologie dienstverlening

De typologie dienstverlening zal je verder uiteen moeten splitsen om de juiste aanknopingspunten inzake de volledigheid opbrengstverantwoording te bepalen. Binnen de typologie dienstverlening worden de volgende soorten onderscheiden.

121.1 - Bedrijven waarin een zekere goederenbeweging kan worden herkend

 • Bedrijven met doorstroming van goederen die in eigendom zijn van het bedrijf (121.11).
 • Bedrijven met doorstroming van goederen die in eigendom zijn van derden (121.12).
 • Bedrijven die via vaste leidingen bepaalde stoffen, energie of diensten leveren (121.13).
 • Bedrijven die informatie of informatiediensten leveren (121.14).

121.2 - Bedrijven waarbij de dienstverlening bestaat uit of gepaard gaat met beschikbaarstelling van ruimten.

 • Bedrijven waarbij specifieke reservering van de ruimten plaatsvindt (121.21)
 • Bedrijven waarbij geen specifieke reservering van ruimten plaatsvindt (121.22)

121.3 - Overige dienstverlening

 • Overige dienstverleningsbedrijven en beroepen (121.22)

Er zijn totaal dus binnen het typologiemodel Starreveld 7 groepen te onderkennen. De nummering zoals hiervoor opgenomen verwijst naar het Starreveld schema.