Wat is uitval?

Een productiebedrijf produceert een product. Indien tijdens of na het productieproces blijkt dat een product niet voldoet aan de gestelde normen (kwaliteitseisen) dan kan het zijn dat dit product niet meer bruikbaar is of niet afgeleverd kan worden aan de afnemers. In dit geval zal dit product beschouwd worden als uitval. Uitval ontstaat dus veelal nadat er een kwaliteitskeuring heeft plaatsgevonden.