Wat is afval?

Een productiebedrijf produceert producten. In dit productieproces worden grondstoffen en hulpstoffen gebruikt om het product te maken. Niet alle grondstoffen of hulpstoffen kunnen volledig gebruikt worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een stalen plaat op maat gesneden moet worden. In dit geval blijft er een restant over. Indien dit niet direct in het productie proces gebruikt kan worden spreekt men van afval. Afval kan ook nog een waarde vertegenwoordigen dus het is niet per definitie “waardeloos”. Van belang is dat het afval geregistreerd wordt om een goede analyse te maken van de fabricageresultaten.