Wat is het volgorde criterium van Starreveld?

Wat is het volgorde criterium van Starreveld?

Het doel van het typologie model van Starreveld is het terugbrengen van grote verscheidenheid van organisatie tot een aantal “basis” typen.

Dit terugbrengen van het aantal typen, is relevant voor de inrichting van de administratie organisatie en interne beheersing (AO/IB). Een breder begrip betreft de bestuurlijke informatieverzorging (BIV), het is echter de vraag of het typologie model Starreveld het bredere begrip BIV volledig ondersteunt (de meningen verschillen hierover).

Soortcriterium (indelingscriterium)

Aard van de bedrijfsactiviteiten en is relevant voor de waarborging van de volledigheid van de opbrengsten verantwoording.

Volgorde criterium

De afnemende mogelijkheid om de controle op de volledigheid van de opbrengstenverantwoording te baseren op het rationeel verband tussen opgeofferde en verkregen zaken (geld-/ goederenbeweging).

In feite zijn het soortcriterium en volgorde criterium aan elkaar verbonden termen. Je analyseert een organisatie en doorloopt het Starreveld schema:

Stap 1:

  • Huishoudens die voor de marktproduceren
  • Huis houdens die niet voor de markt produceren

Stap 2:  ( we nemen aan dat uitkomst stap 1 = Huishoudens die voor de marktproduceren)

  • bedrijven met een overwegende doorstroming van eigen goederen
  • bedrijven zonder een overwegende doorstroming van eigen goederen

Stap 3:  ( we nemen aan de uitkomst stap 2 = bedrijven met een overwegende doorstroming van eigen goederen)

  • Bedrijven zonder een technisch omzettingsproces
  • Bedrijven met een technisch omzettingsproces
  • Agrarisch

Stap 4: (we nemen aan de uitkomst stap 3 = Bedrijven zonder een technisch omzettingsproces)

  • Handelsbedrijven die in hoofdzaak op rekening leveren
  • Handelsbedrijven die in hoofdzaak tegen contante betaling leveren

Conclusie van een organisatie is dat er sprake is van een:

Handelsbedrijven die in hoofdzaak op rekening leveren

Met andere woorden op basis van het volgordecriterium is dit de eerste typologie binnen het Starreveld model. Er is daarom ook een sterk verband tussen opgeofferde en verkregen waarden, waardoor er relatief veel zekerheid mogelijk is inzake de volledigheid van de opbrengstenverantwoording.

 

Keyword: Wat is het volgorde criterium van Starreveld?