Wat is een typologie?

Wat is een typologie?

In de praktijk komen vele verschillende organisaties voor met verschillende kenmerken. Deze variëteit kan worden teruggebracht tot een aantal grondtypen en is derhalve vereenvoudigd. Deze grondtypen zijn de referentiemodellen die per organisatie nog op specifieke omgevingsfactoren zal moeten worden aangepast. Deze grondtypen worden in een typologie door middel van systematisch en onderscheidende kenmerken verdeeld. Op basis van het indelingscriterium zijn er verschillen typologieën mogelijk.

 

Voorbeelden van typologieën volgens Starreveld:

Handelsbedrijven

Industriële bedrijven

Agrarische en extractieve bedrijven

Dienstverleningsbedrijven

Financiële instellingen

Overheidsinstellingen

 

Lees meer over het typologiemodel van Starreveld op deze pagina. Je vindt hier uitgebreidere informatie over wat hiervoor is beschreven.

 

typologie
Typologiemodel Starreveld