Wat is een SOLL-positie?

Binnen de bestuurlijke informatieverzorging of administratieve organisatie komt vaak terug de IST-positie en de SOLL-positie. Dit wordt ook beschreven als de soll situatie en ist situatie.

SOLL situatie

De SOLL-positie is de “situatie” zoals die verwacht is op basis van informatie wat voort komt uit andere bronnen. In de praktijk wordt de verwachting opgebouwd op basis van andere stromen.

IST situatie

De IST-positie is de “situatie” zoals die werkelijk is.

Voorbeeld:

IST-positie
De salariskosten zijn in 2014 € 100.000,-
FTE 2014 = 100
FTE 2015 = 120
Er zijn verder geen relevante factoren die wijzigen (bijvoorbeeld salarisverhogingen).

SOLL-positie
De soll-positie wordt bepaald door de IST van 2014 te vermenigvuldigen met de toename van het aantal FTE. In dit voorbeeld nemen de FTE’s met 20% toe.
Dus de salariskosten zullen naar verwachting toenemen met 20% = € 100.000,- * 1,2 = € 120.000,-

De SOLL-positie in 2015 zal naar wachting uitkomen op € 120.000,-.

Als in werkelijkheid de IST-positie € 130.000,- is, dan zal verder geanalyseerd kunnen worden wat het verschil van € 10.000,- veroorzaakt ( IST € 130.000 – SOLL € 120.000 = verschil € 10.000).

De nadruk wordt gelegd op kunnen, analyseren zal op basis van kosten baten afweging worden gedaan. Een verschil van € 10,- zal niet verder uitgezocht worden en een verschil € 10.000,- wel. De tijd (en dus geld) die het kost om de € 10,- verschil uit te zoeken zal meer kosten dan het uiteindelijk oplevert (maximaal kan het dus € 10,- opleveren aangezien dit het verschil is). Als één medewerker 15 minuten werk heeft aan het uitzoeken kosten dit al minimaal € 10,- aan salaris.

 

Keyword: SOLL situatie