Huishoudingen die voor de markt produceren

Het model Starreveld verdeeld organisatie naar huishoudingen die voor de markt produceren en naar huishoudingen die niet voor de markt produceren. Dit is in feite de eerste stap om een organisatie naar typologie in te delen. Op deze pagina vind je informatie over: "Huishoudingen die voor de markt produceren".

Huishoudingen die voor de markt produceren

De organisatie die vallen onder "Huishoudingen die voor de markt produceren" worden verdeeld in bedrijven met een overwegende doorstroming van eigen goederen of bedrijven zonder doorstroming van eigen goederen.

Bedrijven met een overwegende doorstroming van eigen goederen hebben een sterke verband tussen opgeofferde en verkregen waarden, dit biedt meer mogelijkheden om de betrouwbaarheid van informatie vast te stellen. Dit betreft met name de volledigheid opbrengstverantwoording. Er wordt onderscheid gemaakt tussen organisaties met en zonder een technisch omzettingsproces (productie) en daarnaast verkoop op rekening of tegen contante betaling.

Bedrijven met een overwegende doorstroming van eigen goederen

 • Handelsbedrijven
 • Industriële bedrijven
 • Agrarisch en extractief

Handelsbedrijven

Met name bij handelsbedrijven is een sterk aanknopingspunt (randvoorwaarden) de controle technische functiescheiding tussen: inkoop, goederenbewaring, verkoop, aflevering, facturatie en ontvangst geld. Deze scheiding zal in de grotere bedrijven zijn aangebracht en binnen de kleinere bedrijven zal mogelijk één of meerdere scheidingen niet aanwezig zijn, waardoor andere relevante controles verricht kunnen worden om de betrouwbaarheid van informatie te waarborgen. Binnen winkelbedrijven is dit bijvoorbeeld oogtoezicht bij verkoop tegen contante betaling.

Industriële bedrijven

De typologie industriële bedrijven wordt gescheiden in massaproductie (homogeen of heterogeen) of seriestuk- of stukproductie. Dit onderscheid wordt gemaakt omdat de normen bij stukproductie minder hard zijn dan bij massaproductie. Door het technisch omzettingsproces binnen een productiebedrijf is deze typologie aanzienlijk complexer dan een handelsbedrijf. Er is een zwakker verband tussen opgeofferde en verkregen waarden.

Agrarisch

De typologie agrarische sector kent wel normen. Aangezien er onverwachte en moeilijk beheersbare situaties zich kunnen voordoen, zoals slecht weer of plant- en dierziekten, zijn deze normen niet zomaar toepasbaar jaar op jaar. Er is een fluctuatie van de opbrengst per jaar en daarnaast kunnen er afwijkingen zijn tussen agrarische bedrijven. Deze onvoorziene omstandigheden is de reden dat agrarisch lager gerangschikt is dan handel en productie.

Bedrijven zonder doorstroming van eigen goederen

 • Dienstverlening
 • Financiële instellingen

Dienstverlening

De typologie dienstverlening valt onder "bedrijven zonder doorstroming van eigen goederen", relevant is hier te noemen dat er organisatie zijn die waar wel een "beperkt" doorstroom van eigen goederen aanwezig is. Denk bijvoorbeeld aan een restaurant of een café. De typen waar een zekere goederenbeweging onderkend kan worden zijn:

 1. Bedrijven met doorstroming van eigen goederen (café, restaurant)
 2. Bedrijven met doorstroming van goederen van derden (stomerij, transport)
 3. Bedrijven die via vast leidingen stoffen of diensten leveren (energiebedrijven, telefoonproviders)
 4. Bedrijven die informatie of informatiediensten leveren (Verkoop van gegevens of muziek)

Naast deze typen is er binnen de typologie dienstverlening waarbij er een verband gelegd kan worden met de aanwezige capaciteit.

 1. Bedrijven waarbij specifieke reservering van ruimten plaatsvindt (hotel of ziekenhuis)
 2. Bedrijven waarbij geen specifieke reservering plaatsvindt (zwembad, openbaar vervoer)

Tot slot zijn er nog de overige dienstverleningsbedrijven en beroepen (schoonmaakbedrijf, accountants), waarbij er een verband gelegd zou kunnen worden bij de inzet van personeel op basis van urenregistraties (of salarisadministratie).

Totaal wordt de typologie dienstverlening dus in 7 verschillen sub classificaties onderverdeeld.

Financiële instellingen

De typologie financiële instellingen is complex. Dit heeft met name te maken met het feit dat er geen (of nauwelijks) een verband aanwezig is tussen opgeofferde en verkregen waarden. Aanknopingspunt voor de volledigheid van de opbrengsten kan bereikt worden door de controle technische functiescheiding, procedures en contactenregisters. Bijvoorbeeld een verzekeraar, die een verzekering afsluit. In feite is dit het verkopen van "lucht", er is niet te bepalen hoeveel verzekeringen er zijn verstrekt op basis van andere informatiebronnen. De volledigheid van de opbrengstenverantwoording is daarom ook lastiger vast te stellen. Een relevante keuze zou zijn, gebruik maken van een tussen persoon die de verzekeringen afsluit. In het verleden was dit zeker een sterk aanknopingspunt, omdat een tussenpersoon op basis van provisie werd betaald. Met andere woorden die zal zoveel mogelijk verzekeringen willen verantwoorden. De verzekeraar zal op basis van bevestigingen van de tussenpersoon kunnen vaststellen of alle opbrengsten in de eigen administratie zijn verantwoord.

huishoudens die voor de markt produceren

huishoudens die voor de markt produceren

Huishoudingen die voor de markt produceren

 

Keyword: Huishoudingen die voor de markt produceren