Het model Starreveld verdeeld organisatie naar huishoudingen die voor de markt produceren en naar huishoudingen die niet voor de markt produceren. Dit is in feite de eerste stap om een organisatie naar typologie in te delen. Op deze pagina vind je informatie over: "Huishoudingen die niet voor de markt produceren".

Huishoudingen die niet voor de markt produceren

Bij huishoudingen die niet voor de markt produceren is er geen verband tussen opgeofferde en verkregen waarden. Om deze reden zijn de huishoudingen die niet voor de markt produceren op basis van het volgorde criterium onderaan in het model van Starreveld geplaatst. Omdat het verband tussen opgeofferde en verkregen waarde ontbreekt dient er naar andere mogelijkheden gekeken te worden naar de beoordeling van de beheersing van de organisatie.

Bij huishoudingen die voor de markt produceren is het financiële resultaat op basis van het vermogen (balans) en het resultaat (winst- en verliesrekening) van belang. Bij huishoudingen die niet voor de markt produceren staan met name de de uitgaven (lasten) centraal.  Relevant is het toetsen van deze uitgaven ten opzichte van de geautoriseerde begroting. Het verschil tussen het voor de markt en niet voor de markt produceren betekent dan ook een enorm verschil in de relevante bestuurlijke informatieverzorging.

Begroting

Er wordt een begroting opgesteld bij de niet voor de markt producerende huishoudingen. Dit wordt gedaan op basis van een afweging tussen de uitgaven en de prestatie die er tegenover staan. Niet alleen bedrijfseconomische overwegingen maar ook politieke, sociale of maatschappelijke overwegingen kunnen een rol spelen bij het opstellen van de begroting. Voorbeelden van niet voor de markt producerende huishoudingen zijn: overheidsinstanties (bijv. gemeenten), verenigingen, stichtingen. Ook deze organisaties kunnen in concurrentie zijn met de commerciële bedrijven.

Starreveld 210 en 211

Onderscheid in het model van Starreveld wordt gemaakt tussen: overheidshuishoudingen en publiekrechtelijke lichamen(nr 201) enerzijds, en niet commerciële huishoudingen van privaatrechtelijke gemeenschappen (nr 211) anderzijds.

Overheidshuishoudingen en publiekrechtelijke lichamen - Belangrijke rol speelt de wet- en regelgeving (rechtmatigheid)

NB: Binnen de overheidsorganisaties bestaat ook het type "bedrijf" dat gericht is op massale gegevensverwerking. Dit betekent dat hier de nadruk ligt op de doeltreffend en doelmatigheid van de administratieve logistiek (doorstroom van het proces).

Huishoudingen die niet voor de markt produceren

Keyword: Huishoudingen die niet voor de markt produceren

Geef jouw mening!

Om de kwaliteit van de website te verbeteren is het van belang om jouw mening te weten. Geef hieronder jouw mening over de bovenstaande informatie. Gebruik het contactformulier om uitgebreide feedback te geven!