Handelsbedrijven die in hoofdzaak op rekening leveren

Handelsbedrijven die in hoofdzaak op rekening leveren

 

Kenmerken handelsbedrijf op rekening

Onder de categorie handelsbedrijven die in hoofdzaak op rekening leveren nummer 111.1 van het typologiemodel Starreveld vallen onder andere postorderbedrijven, groothandelsbedrijven en internetbedrijven.

Het kan mogelijk zijn dat goederen geleverd worden voordat er betaald is, waardoor er sprake is van een afbetaling door de consument of zakelijk afnemer. Een afbetalingsadministratie is in deze situatie vereist.

Een kritische succesfactor van een handelsbedrijf op rekening is een actueel productassortiment die zowel digitaal (internet) of door middel van een catalogus beschikbaar is. Daarnaast is het aanhouden van de bestaande klanten door middel van databasemarketing essentieel. Het aanhouden van bestaande klanten is “goedkoper” dan het werven van nieuwe klanten.

Een postorderbedrijf heeft een groot assortiment en een groot klantenbestand. De levering van de producten is meestal in kleinere aantallen. Van belang is de hoge servicegraad en de leverbetrouwbaarheid (vandaag besteld morgen in huis). Het beheersen van de logistieke stroom is vanwege deze leverbetrouwbaarheid van belang.

 

Randvoorwaarden Handelsbedrijven die in hoofdzaak op rekening leveren

In aanvulling op de beschrijving van typologie handelsbedrijven wordt ingegaan op de functiescheiding en richtlijnen bij een handelsbedrijf die op rekening levert.

 

Functiescheiding

Een veel voorkomend probleem bij de kleinere handelsbedrijven is de functievermenging van de inkoop en verkoopfunctie. Dit speelt met name indien de verkoper goederen rechtstreeks kan verzenden vanaf de leverancier. In dit geval ontbreekt de registrerende functie van de magazijnmeester. De persoon die de inkoop- en verkoopfunctie kan dan de mogelijkheid hebben om registraties te laten vervallen en de winst in eigen zak te steken. Een goed voorbeeld is een oliehandel waarbij een schip olie wordt ingekocht en direct wordt geleverd aan de afnemer. Bij grotere bedrijven is vaak voldoende functiescheiding aangebracht vanwege de strikte scheiding tussen de inkoopafdeling, magazijn en verkoopafdeling. Dit is vaak vanuit bedrijfseconomisch perspectief ingeregeld.

Richtlijnen

De belangrijkste richtlijnen binnen een handelsbedrijf die in hoofdzaak op rekening levert zijn de debiteurenbewaking, richtlijnen maximale kredietlimieten en toegestane betalingsachterstanden.

 Voorraadfunctie

Een kantoorvoorraadadministratie naar artikelsoort is binnen een handelsbedrijf die op rekening levert van belang (uitgezonderd een handelsbedrijf in natuurproducten = partijadministratie). Bij de groothandel komt er de economische voorraad bij. Binnen de groothandel is een up-to-date administratie van zowel de technische als economische voorraad essentieel. Een belangrijke reden van een betrouwbare voorraadadministratie bij de groothandel is dat er voorfacturering plaatsvindt op basis van raadpleging van de voorraadadministratie.

 

Het inzicht in de voorraad kan verbeterd worden door de voorraadadministratie in detail op “product” niveau te registeren. Een voorwaarde om deze voorraadadministratie te kunnen voeren is dat de producten van elkaar te onderscheiden zijn. Door middel van barcodes of chips is de basis van deze voorraadadministratie gelegd.

 

Verkoopfunctie

Onder de handelsbedrijven die in hoofdzaak op rekening leveren vallen met name de groothandels. Het aantal afnemers kan variëren van enkele afnemers tot een groot aantal. Het komt vaak voor dat er omzetbonussen worden verstrekt die gerelateerd is aan de afgenomen hoeveelheid producten (omzet) per jaar. Een registratie van de cumulatieve afnames per afnemer alsmede de opgebouwde verplichting “te betalen omzetbonussen” zijn vereist.

 

Binnen de internationale goederenhandel zijn de omzetbonussen uitermate geschikt om vast te stellen of de verkooptransacties volledig zijn geregistreerd. Een afnemers zal namelijk zijn volledig bonusuitkering wensen en melding maken als er een bepaalde transactie niet is verantwoord in het bonusoverzicht. Een periodiek rekeningoverzicht bonussen versturen naar de afnemers ter goedkeuring kan van toegevoegde waarde zijn.

 

Op moment dat de voorraad ontoereikend is zal er een backorder plaatsvinden. Op moment dat de voorraad weer aanwezig is, zal deze door middel van de backorder alsnog uitgeleverd gaan worden.

 

Oefenvragen BIV

Toets je kennis en maak de oefenvragen BIV.

 

Lees meer over de twee soorten handelsbedrijven:

  1. Handelsbedrijven die hoofdzakelijk op rekening leveren.
  2. Handelsbedrijven die hoofdzakelijk tegen contante betaling leveren.

 

 

 

 
Keywords: Handelsbedrijven die in hoofdzaak op rekening leveren
Starreveld 1

 

Starreveld 2a

 

Starreveld 2b