Dienstverlening met doorstroming van eigen goederen die in eigendom zijn van het bedrijf

Dienstverlening met doorstroming van eigen goederen die in eigendom zijn van het bedrijf

Dienstverlening met doorstroming van eigen goederen

Voorbeelden van bedrijven met dienstverlening met doorstroming van eigen goederen die in eigendom zijn van het bedrijf zijn: Café, restaurants, uitgeverijen en drukkerijen van dagbladen (of andere periodieke bladen).

Door het aanwezig zijn van doorstroming van eigen goederen ligt deze categorie dienstverlening dicht bij de handelsbedrijven en productiebedrijven. De planning ligt bij de dienstverlening met doorstroming van eigen goederen op de korte termijn. Bij handel en productie is de planning overwegend lange termijn. Korte termijn planning binnen deze dienstverlening zijn de inkoop- en personeelsplanning. De inkoopprocedure binnen de dienstverlening is gelijk aan die van de handelsbedrijven. Er dient controletechnische functiescheiding aanwezig te zijn tussen: inkoop, ontvangst en inkoopfactuur verwerking.

Belangrijk verschil met andere typologieën is dat beperkingen bij café en drukkerijen zich voordoen in de beschikbare capaciteit van ruimte en personeel. De doorstroom van de goederen is daarmee van minder belang dan de beschikbare capaciteit. De beheersmaatregelen bij dienstverlening met doorstroming van eigen goederen komen daarom in mindere mate tot uitdrukking op de goederenbeweging zoals dit bij handel en productie het geval is.

Dienstverlening met doorstroming van eigen goederen

Dienstverlening café en restaurants

De informatiebehoefte van cafés en restaurants is nagenoeg gelijk aan de productie en handel. Belangrijk punt bij een café of restaurant is dat er sprake is van een hoge toegevoegde waarde. De verkoop van producten geschied met een zeer hoge marge. Dit is veroorzaakt doordat de klanten gebruik maken van een bepaalde ruimte om deze producten te nuttigen. Door deze hoge toegevoegde waarde is de goederenbeweging niet zo’n harde norm als bij handelsbedrijven. Ondanks dat er door betrouwbare registraties kunnen zijn binnen deze dienstverlening is er sprake van een zwak verband tussen de opgeofferde en verkregen waarden. Dit is veroorzaakt doordat de kans bestaat dat gebruik van de producten mislukken. Het versnijden van producten of het laten vallen van een glas wijn. Binnen veel organisaties is het niet werkbaar om ook van deze “verspillingen” een registratie bij te houden. Er zullen daarom aanvullende maatregelen getroffen worden om de volledigheid van de opbrengstenverantwoording te waarborgen.

Controletechnische functiescheiding en primaire registraties

Om de volledigheid van de opbrengsten te kunnen waarborgen zal er ten eerste voldoende controletechnische functiescheiding aangebracht dienen te worden: Magazijnbeheer, buffetbeheer en bediening. Een betrouwbare registratie van de verkopen per bedieningsmedewerker is hierbij van belang. Er kan de keus gemaakt worden om ook de aanvulling van de voorraad te registreren. De afgifte vanuit magazijn naar het buffetbeheer en het verstrekken van buffetbeheer aan de bediening. Registratie per bedieningsmedewerker geef ook inzicht in de prestatie per bedieningsmedewerker per dag. De registratie van de verkopen zal per individueel drankje of hapje vastgelegd dienen te worden. Dit resulteert in een goed inzicht in de verkopen en hierop kan het assortiment aangepast worden.

De registraties van de bediening kunnen dusdanig geautomatiseerd worden dat er een met een terminal gewerkt wordt. De verkoopregistraties worden doorgegeven aan het buffetbeheer en de keuken. Hierbij kan direct de voorraadadministratie en financiële administratie bijgewerkt worden. De registratie van de verkoop betreft de volgende gegevens: volgnummer, datum, personeelsnummer, tafelnummer, artikelnummer, artikelomschrijving en bedrag. Het afrekenen gebeurt achteraf door het tafelnummer bij de kassa in te voeren. De genuttigde en afgeleverde producten worden direct zichtbaar en er wordt een gespecificeerde factuur afgedrukt voor de klant. Het bedienen van de kassa kan mogelijk door een caissière gebeuren maar zou mogelijk ook door de bediening zelf verricht kunnen worden. Er is functiescheiding tussen klaarzetten producten en het door de bediening brengen naar klanten. Voor producten als koffie en thee zal de buffetbeheerder minder strikt zijn in het verstrekken ervan aan de bediening. Dit is een aandachtspunt binnen deze vorm van dienstverlening.

controletechnische functiescheiding cafe restaurant

Reserveringen

Er zal een agenda of planning gehanteerd moeten worden om de tafelreserveringen in vast te leggen. Het aantal klanten dient te worden geregistreerd om te bepalen per dagdeel of er voldoende capaciteit beschikbaar is. Tevens draagt deze registratie bij om een goede inschatting te maken van het benodigde personeel per dagdeel. Het kan zijn dat er extra personeel ingeschakeld moet worden door inhuur van flexibel personeel (uitzendkrachten). Deze registratie dient er verder voor om een goede voorbereiding te treffen op gebied van inkoop en gerechten klaarzetten kort voordat de klanten aanwezig zijn.

Overige maatregelen

Het muteren van de prijzen in het artikelbestand zal voor het buffetbeheer en de bediening niet mogelijk mogen zijn. De invoer of wijziging van de verkoopprijzen zal op niveau van de filiaalleider of chefs moeten zijn. Een invoercontrole op de juistheid van de prijzen is van belang. Een chef voert de verkoopprijzen in en zet de verkoopprijzen op blokkade. De filiaalleider controleert de ingevoerde verkoopprijzen aan de hand van door de directie geautoriseerde prijslijst. Na de invoer geeft ook de filiaalleider akkoord op de juistheid van de verkoopprijzen.

Het risico bestaat dat de buffetbeheerder samenspant met een bedieningsmedewerker door bewust bestellingen niet te registreren. Bij het afrekenen kan dan het geld in eigen zak gestoken worden. Het houden van regelmatig oogtoezicht door de chef of filiaalleider is hiervoor goed geschikt om dit risico te verminderen. Daarnaast zou ook een caissière hier uitkomst kunnen bieden. De omvang van de organisatie zal hiervoor wel de mogelijkheid moeten bieden. Vaak is het apart afrekening gebruikelijk bij zelfbedieningsrestaurants.

Een hekwerk kan uitkomst bieden bij bedieningsrestaurants. Dit hekwerk zorgt ervoor dat de bediening achter elkaar in een rij de bestelde drankjes en etenswaren verzameld en deze vervolgens bij de klanten bedient. Bij drukte kan anders de mogelijkheid bestaan dat de bediening niet aangeslagen dranken of etenswaren meeneemt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstverlening met doorstroming van eigen goederen