Typologie Starreveld

Informatie over typologie Starreveld en online kennisvragen

Handel, productie, dienstverlening, agrarisch en financiële instellingen

Starreveld 1

Typologie Starreveld

Door het vergroten van de kennis ten aanzien van typologie Starreveld wordt de praktijkgerichte aanpak om een organisatie daadwerkelijk in te delen binnen één van de grondtypen verbeterd. Wees ervan bewust dat de typologieën slechts "grondtypen" betreffen, waardoor je bij sommige organisaties meerdere grondtypen moet uitwerken. Daarnaast kunnen slechts delen van een grondtypen toepasbaar zijn in de praktijk. Typologie Starreveld is een denkmodel geen keuzemodel.

Starreveld 2a

Administratieve Organisatie

Om de modellen te begrijpen en toe te passen is het van belang om de basis van typologie Starreveld te begrijpen. Doorloop de basis informatie om de relevante begrippen te begrijpen. Deze begrippen staan centraal binnen de administratie organisatie (AO). Ook wel bekend in omvangrijkere begrippen: Bestuurlijke Informatie Verzorging of Bestuurlijke Informatie Voorziening (BIV). Lees verder op Typologie Starreveld om de verschillen helder te krijgen.

Starreveld 2b

Tolmodel binnen Typologie Starreveld

Het tolmodel is een hulpmiddel om de informatiebehoefte van een organisatie te bepalen. Op basis van contingentiebenadering is er sprake van een eigen invulling. Met de vijf varianten is er sprake van een blauwdruk waarmee je direct de essentiële informatiebehoefte kan bepalen. Het tolmodel en de betrouwbaarheidstypologie zijn met elkaar verbonden, waardoor een juiste invulling aan beide modellen nodig zal zijn om te kunnen besturen en beheersen. Typologie Starreveld heeft dit beschreven.

Typologie Starreveld

De typologie Starreveld bestaat uit de beschrijving van de grondtypen organisatie typologieën. De typologie is gebaseerd op twee kwaliteitskenmerken:
1) doelgerichtheid van bestuurlijke informatie ten behoeve van de beheersbaarheid van de organisatie.
2) betrouwbaarheid van informatie

Beide kwaliteitskenmerken worden door Typologie Starreveld in een model uitgewerkt. De doelgerichtheid komt tot uitdrukking in het tolmodel en de betrouwbaarheid komt tot uitdrukking in het classificatiemodel. Deze website is uitgezet in drie delen. De eerste is de basisinformatie, vervolgens de twee fase is het waardekringloop model en de derde fase betreffen de verschillende typologieën.

Doelgerichtheid typologie Starreveld

Binnen de Typologie Starreveld wordt de doelgerichtheid van informatie gevangen in het tolmodel. Dit betreft een referentiemodel die bepaalt welke informatie er periodiek noodzakelijk is voor de besluitvorming. Dit is de managementinformatie die nodig is om de organisatie te beheersen. Het tolmodel wordt daarom ook wel beheersbaarheidstypologie genoemd.

Het belang van een dergelijk theoretisch model is op eenvoudige wijze de relevante managementinformatie van een organisatie bepalen. Dit wordt gedaan door de organisatie in één van de vijf grondtypen in te delen.

 1. Charismatische organisaties
 2. Bureaucratieën
 3. Concerns
 4. Professionele organisaties
 5. Netwerk organisaties

Het middelste gedeelte van de toltypologie betreft de betrouwbaarheid van de informatie die voortkomt uit het indelings- en volgordecriterium. Dit zijn de grondtypen organisatie en zijn gebaseerd op het proces van de organisatie. Typologie Starreveld legt de toltypologie verder uit.

tolmodel

Starreveld Typologieën

De volgende grondtypen zijn te onderscheiden. De grondtypen zijn vervolgens weer te splitsen in subtypen.

Contant & op rekening
Handelsbedrijven

Massa- en stukproductie
Industriële bedrijven

Agrarisch & Extractief
Agrarische bedrijven

Doorstroming goederen & Ruimten & Overige
Dienstverleningsbedrijven

Kredietverlening & Kasverkeer
BankenRijksoverheid & Lokale overheid    Overheidshuishoudingen

Levensverzekeringen & Schadeverzekeringen
Verzekeringsbedrijven

Contributies & donaties & subsidies
Verenigingen en stichtingen

Waardekringloopproces

Functiescheiding

Typologie Starreveld

 1. Handelsbedrijven
 2. Industriële bedrijven
 3. Agrarische bedrijven
 4. Dienstverleningsbedrijven
 5. Verzekeringsbedrijven
 6. Banken
 7. Overheidshuishoudingen
 8. Verenigingen en stichtingen

 

Een Nederlandse accountant en hoogleraar bestuurlijke informatieverzorging en informatietechnologie aan de Universiteit van Amsterdam.

― Remmer Willem Starreveld

Frequently Asked Questions

Vakgebieden

Owner Typologiestarreveld.nl

― KD INTERNET SERVICES BEHEER B.V. -

 

 

Contact via 0900-0706 (70 cent per minuut)